Høring - dispensasjon fra reguleringsplan 0162.00 Masseuttak på Søra Kalberg

Asplan Viak søker på vegne av Veidekke om å få dispensere fra reguleringsbestemmelsenes § 4, femte avsnitt. Mer informasjon om dispensasjonen kan leses i vedleggene.

Eventuelle merknader kan sendes til Time kommune via

post@time.kommune.no eller til

Time kommune, postboks 38, 4329 Bryne.

 

Høringsfristen er 22.02.2018.

 

Vedlegg:

Dispensasjonssøknad (PDF, 5 MB)

1. vedlegg (PDF, 237 kB)

2. vedlegg (PDF, 5 MB)

3. vedlegg (PDF, 2 MB)

4. vedlegg (PDF, 2 MB)

 

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 31.01.2018
Fann du det du leita etter?