Høring av plan: 0404.00 - Områderegulering for bolig, næring og friområde på Re

Grunneiere ved Foren GNR./ BNR.: 4/28 og 4/28 foreslår endring i plankartets arealformål. Endringen omfatter en omdisponering av areal fra friområde til boligformål.

For mer informasjon om endringen kan du lese på våre nettsider, under kunngjerinar, eller i denne linken. (www.time.kommune.no). Dokumentene kan du også få ved å henvende deg i servicetorget i rådhuset.

 

Har du kommentarer eller synspunkter

Du har mulighet til å si din mening om dette forslaget. Send disse til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne, eller e-post til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader er 01.09.2018. Time kommune bruker den digitale løsningen SVARUT. Dersom du mottar dette brevet i papir har du tre ukers uttalefrist fra den dato brevet er mottatt.

 

Fremdrift

Etter høringsfristen vil vi gjøre en vurdering av forslaget og de merknadene som er innsendt. Eventuelle merknader blir referert og kommentert i saksfremlegget og ikke direkte til den enkelte. Du vil likevel bli informert om vedtaket og har klagerett på dette.

 

Ta kontakt med saksbehandler Rune Birkelid Kvilhaug

Tlf.: 51 72 65 48

E-post: Rune.Birkelid.Kvilhaug@time.kommune.no

 

Med helsing

Rune Birkelid Kvilhaug

saksbehandlar

 

Vedlegg:

01. Forslag til mindre endring av reguleringsplan 0404.00 (PDF, 3 MB)

02. Plan 0404.00 For & etter omregulering (PDF, 25 MB)

03. Plan 0404.00 BESTEMMELSER (PDF, 211 kB)

Publisert av Rune Birkelid Kvilhaug. Sist endra 10.08.2018
Fann du det du leita etter?