Godkjent mindre endring- plan 0259.00 - Detaljreguleringsplan for Eivindsholen

Lokal utvikling vedtar å endre bestemmelser for delfelt BB4 i plan 0259.00: Detaljreguleringsplan for Eivindsholen, i møte den 30.11.2017.

Endringen medfører: Endring av bestemmelser § 3 Delfelt BB4:

 

Planen åpner for at det kan bygges to typer tilbygg:

 

1. Tilbygg i èn etasje med maksimal bredde på 4,8 meter og nedsenket gulv samt føringer for materialbruk, og

 

2. Tilbygg i to etasjer med skrått tak i samme takvinkel som eksisterende tak med en maksimal bredde på 4,8 meter.

 

 

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendest til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk.

 

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt.

 

Klagen blir kommentert av administrasjonen og lagt fram for lokal utvikling. Dersom lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom lokal utvikling ikke tar klagen til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

 

Vedlegg:

0259.02_Saksframtilling med vedlegg (PDF, 2 MB)

0259.02_Godkjent plankart (PDF, 2 MB)

0259.02_Godkjent bestemmelser (PDF, 139 kB)

0259.02_Godkjente bestemmelser Illustrasjonsplan 1:1000_Revidert (PDF, 7 MB)

0259.02_Utgåtte_ bestemmelser (PDF, 70 kB)

Publisert av Hiba Saeed Idris. Sist endra 24.09.2018
Fann du det du leita etter?