Informasjon for tilsette i Time kommune

Informasjon til tilsette

Når skal ein testa seg og vera heime?

Alle med nyoppståtte luftvegssymptom (inkludert sår hals eller naseforkjøling) eller som mistenker at dei er smitta av covid-19, bør testa seg. Ein skal vera heime fram til negativ test føreligg og ein er i god form. Ein treng altså ikkje vera heilt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom ein vert heilt symptomfri før testsvaret føreligg, kan ein gå på jobb.

Tabell frå Folkehelseinstituttet som illustrerer forskjell mellom korona, influensa, forkjølelse og allergi.

 

Møte, kurs og tenestereiser

Retningslinjer for møte/kurs og tenestereiser for tilsette i Time kommune. Retningslinjene gjeld inntil vidare.

Reiser, eksterne kurs og konferansar
I utgangspunktet skal ingen tilsette i Time kommune delta på kurs, konferansar, studieturar eller reisa på tenestereiser inntil vidare.  Eventuell deltaking skal avklarast med Kommunalsjef.  Dette betyr også at oppdrag tilsette måtte ha, som kurshaldar, føredragshaldar m.m. skal avlysast.

Interne kurs, arrangement og møte (oppdatert 4. januar)

  • Møte med eksterne skal føregå digitalt.
  • Interne møte skal som utgangspunkt vera digitale. Det skal vera gode grunnar til å ha fysiske møte med andre enn dei du arbeider med til vanleg.
Informasjon til tilsette om korona i QM+
Reiseråd for helsepersonell