Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021

Framlegg til årsbudsjett 2018 (PDF, 41 kB) og økonomiplan 2018 – 2021 (PDF, 2 MB) for Time kommune og framlegg til endringar av gebyrforskrift, betalingssatsar og avgifter 2018

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av plan-, byggje-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrtårnsertifiserings-, kart-, oppmålings- og seksjoneringssaker, samt frikjøpsordning for manglande felles uteopphaldsareal i Time kommune er frå 2018 ein del av økonomiplanen.

Publisert av Tone Storesætre. Sist endra 21.11.2017
Fann du det du leita etter?