Vardheia ungdomsskule, idrettshall og turnhall

IKlikk for stort bilete september startar arbeidet med å bygga den nye skulen og området rundt. Denne veka hadde me nabomøte for naboar og andre interesserte.  

Omlag 50 personar møtte opp på biblioteket for å få informasjon om byggearbeidet. På møtet vart det informert om framdrifts- og riggplan, sikring av anlegget, skilting og stenging av veg.
 

På lenkene under er meir informasjon om prosjektet, samt presentasjonen frå informasjonsmøtet.