Tredje vaksinedose

Personar med alvorleg svekka immunforsvar får nå tilbod om ein tredje vaksinedose.

Desse får tilbod om ein tredje vaksinedose nå:

  • Organtransplanterte.
  • Beinmargstransplanterte (i løpet av siste to år).
  • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt.
  • Pasientar med alvorleg nyresvikt, eller som er i aktiv dialysebehandling.
  • Pasientar med avansert eller ubehandla hiv-infeksjon.
  • Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling.
  • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak (sjå medisinliste).

Dersom du er i tvil om du skal ha tredje dose, kan du venta til sjukehuset tar kontakt med deg.

Her bestiller du tredje vaksinedose