Time er kåra til årets kulturkommune 2019 i Rogaland

Klikk for stort bileteOrdførar Reinert Kverneland og kultursjef Trond Lie mottok prisen på vegne av Time kommune under Norsk kulturforum sitt årsmøte på Bryne fredag under Livsgledefestivalen.

-Eg er glad for å kunna ta imot denne prisen og stolt over alt det gode arbeidet som er lagt ned i kulturlivet som gjer at Time kommune er kåra til Rogaland sin kulturkommune 2019,  sa ordførar Reinert Kverneland då han tok imot prisen av styreleiar i Norsk kulturforum Rogaland Morten E. Hansen.

Dette viser at arbeidet som er gjort innan kultursektoren viser att utanfor kommunegrensene.  Time kommune har ein mangfald av kultur og det frivillige arbeidet står sterkt. 

Med utnemninga vert Time kommune Rogaland sin kandidat når prisen som Norges kulturkommune skal kårast i haust. 

Juryens begrunnelse:
“Årets kulturkommune kan vise til et rikt og mangfoldig kulturliv preget av en rekke frivillige lag og organisasjoner i godt samspill med kommunen som både tilrettelegger og tilbyder.

Kultur har vært et synlig satsingsområde i kommunen de senere årene, med store og synlige prosjekter som nytt kinosenter, oppgradering av skulpturparken i sentrum, nytt byrom/utendørs kulturarena, ungdomskulturhus, idrettshall og noe lengre tilbake også nytt bibliotek.

Kulturtjenestene i kommunen ble i 2017 samlet i en egen virksomhet under ledelse av den nyopprettet stillingen som kultursjef. Kultursatsingen i kommunen reflekteres også i kommunens planverk, både i kommuneplanens samfunnsdel og ikke minst i arbeidet med ny strategiplan for kultur for perioden 2019-2027.

Kommunen har et stort mangfold av ulike lag og foreninger, med hele 84 frivillige kultur-, fritids- og idrettsorganisasjoner, i det daglige et rikt hverdagskulturliv. Den kulturelle grunnmuren i kommunen er solid.

Det er tydelig at kultursatsingen er viktig i utviklingen av Bryne som by og regionsenter, og med store street art verk på sentrale bygg i sentrum skaper kunsten også et bilde på en kommune som satser stort på kultur.

Juryen gratulerer Time kommune med en velfortjent tittel som årets kulturkommune 2019!”


Juryen som samla står bak tildelinga har bestått av:
leiar av regional- og kulturutvalget i Rogaland fylke, Anja Berggård Endresen

dagleg leiar i Norges Musikkorps Forbund Rogaland, Lilli-Anne J. Grong

reiselivsdirektør Region Stavanger, Elisabeth Saupstad

kultursjef i Sandnes kommune, Tone Strømø

styreleiar i Norsk Kulturforum Rogaland, Morten E. Hansen