Tilskot til aktivitetar i sommarferien

Illustrasjon med på påskrifta Sommar-Time. I tillegg sommarlege illustrasjonar av strandparasoll, blå himmel, smilande sol og smilande vannmelon.  - Klikk for stort bilete

E-sport, låtskrivingskurs, fisking, gardsbesøk, fotball, danseskule, surfing, maling, friluftsliv, tennis, kunstklubb eller redesigndag? Lag og organisasjonar kan nå søka om økonomisk tilskot til å arrangera aktivitetar for barn og unge i sommarferien. Søknadsfristen er torsdag 20. april.

Målgruppa for aktivitetane er barn og unge i alderen 6-19 år. Aktivitetane skal vera gratis eller ha svært låg kostnad for deltakarane. I utgangspunktet er maksimalt tilskot kr 5000 per dag/25 000 kr per veke. Etter vurdering kan me tildela høgare tilskot dersom det er gode argument for det. Tilskotet vert utbetalt etter at aktivitetane er gjennomførte og rapport er sendt inn.

Aktivitetane kan arrangerast når som helst i sommarferien og fleire organiasjonar kan gjerne samarbeida om ein aktivitet/prosjekt.

Søknadsskjema for tilskot til ferieaktivitetar

Søknadsfristen er 20. april. Alle søkarar kan venta svar på søknaden innan 1. mai.