Svindelforsøk om radon-måling

Synnøve Obrestad Skrettingland

Dette er ikkje avtale som er inngått med Time kommune og er svindel.  Det er berre krav om måling dersom du leier ut bustad eller delar av bustad. Elles er det berre ei anbefaling. 


Har du fleire spørsmål om dette, kan du kontakta rådgjevar Roar Rosland på avdeling Eigedom på tlf 51 77 61 39 

Du finn meir info om radonmåling her