Svar på årets barnehageopptak

Fristen for å søkja barnehageplass var 1.mars, og hovudopptaket blir gjennomført i alle barnehagane (kommunale og private) i midten av mars. Svarbrev blir sendt ut i veke 12.Klikk for stort bilete

Det er framleis mogleg å søkja plass. Frå 1.juni er det løpande opptak, det vil sei at styrar i den enkelte barnehage vil ta inn barn frå ventelista gjennom heile året viss det blir ledige plassar.