Søknad til barnehageplass og påmelding til SFO

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane og påmelding til SFO er 1. mars 2024

Søknad om barnehageplass

  • Det er samordna opptak mellom dei private og kommunale barnehagane
  • Søknad skal skje elektronisk via Mykid søknadsportal som ein finn på nettsida til kommunen.
  • Du kan få hjelp til å søka elektronisk hjå Innbyggarservice i Time rådhus

Rett til barnehageplass

  • For å ha rett til barnehageplass må barnet vera fødd før 31.12.2023, bu i Time kommune ved oppstart i barnehagen og ha levert søknad innan søknadsfristen

Bytte av barnehage eller endring av opphaldstid

  • Alle som har barnehageplass og som ønsker å bytta barnehage må søka på nytt. Dei som får godkjent bytte av barnehage mistar automatisk nåverande plass
  • Ønsker du å endra talet på dagar i barnehage frå august 2024 må dette óg søkast om elektronisk innan 1. mars 2024 (i Mykid)

Påmelding til SFO

Endring av opphaldstid eller oppseiing av plass i SFO

  • Ønsker du å endra talet på dagar eller seia opp SFO plassen frå august 2024 må dette gjerast elektronisk innan 1. mai 2024