Søk læreplass i Time kommune

portrett av helsefag-lærling - Klikk for stort bileteMe er stolte av våre dyktige lærlingar, og har nå plass til fleire. ​ Linn Iren Nilsen Oppedal

Time kommune tilbyr læreplass i faga barne- og ungdomsarbeid, helsefag, institusjonskokk, IKT, kontorfag og byggdrift. Søknadsfrist er 1. mars.

Time kommune gjev deg god opplæring som kan føra til fagbrev innan studieretninga di.

Som lærling i Time kommune får du arbeida på fleire forskjellige arbeidsplassar ut frå ein læreplan i ditt fagområde. Målet vårt er at alle lærlingane skal ha stor breidde i læretida si.

Tilbodet til lærlingar i Time

Me har oppstartsmøte for alle nye lærlingar våren før de startar.  

På kvar lærestad er det faste instruktørar som har ansvar for rettleiing og oppfølging.

Gjennom heile læretida har me organiserte nettverksmøte på dei ulike fagområda.   

Me har utarbeida ein opplæringsperm med alle kompetansemåla, som du arbeider med i læretida i hos oss. Permen er ein del av dokumentasjonen på gjennomført læretid i Time kommune.  

For at du skal trivast fagleg og sosialt, vil me legga til rette for:  

  • Læreplass med variert praksis
  • Gode læreforhold
  • Fast kontaktperson
  • Lærlingetreff

Lønn

Lærlingane vert tilsette på dei vilkåra som går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Lærlingane vert lønna med utgangspunkt i fagarbeidarlønn: 

  • 1. halvår = 30 % lønn 
  • 2. halvår = 40 % lønn  
  • 3. halvår = 50 % lønn  
  • 4. halvår = 80 % lønn  

Spørsmål om læreplass i Time kommune kan rettast til vår lærlingkoordinator Katrine Aure:

tlf. 917 35 713

e-post: katrine.aure@time.kommune.no 

Søk læreplass

Møt nokre av lærlingane våre:

Maren, lærling i helsefag

 

Kristian, lærling i IKT

 

Erika, lærling i barne- og ungdomsarbeid