Seminar for deg som er pensjonist

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv?

Invitasjon til seminar for deg som er pensjonist

Tid: 1. juni 2022
Klokka: 10.00–14.00
Stad: Bryne kino

Program:
09.30 – 10.00 Morgonkaffi
10.00 – 10.10 Opning av dagen ved kommunalsjef Britt Ellinor Scott
10.10 – 10.45 Aldring, helse og det gode liv ved Geir Sverre Braut
10.45 – 11.15 Bryne tannklinikk ved Liv Ingrid Øvrebø og Margaret Njoki
11.15 – 11.30 Kor kan du legga inn trim i kvardagen ved Janne Torland
11.30 – 11.45 Kva skjer på Time bibliotek ved Anne Tjørhom Frick

11.45 – 12.30 PAUSE m/enkel matservering

12.30 – 12.45 Kulturelt innslag
12.45 – 13.30 Bu heime lengst mogleg ved Husbanken
13.30 – 13.55 Humor og Helse ved Ståle Ree
13.55 – 14.00 Oppsummering og avslutning ved Britt Ellinor Scott

Praktisk informasjon og påmelding:
På grunn av enkel matservering ber me om at du melder deg på innan 18. mai via denne lenka eller
telefon 51 77 60 00. Har du matallergiar må du gje oss opplysningar om dette. 

Fullstendig invitasjon (PDF, 139 kB)