Psykososial oppfølging etter masseskytehendinga i Oslo

Morten Krogvold  Personar som har behov for samtale/oppfølging relatert til hendinga kan få hjelp ved å kontakta Meistringssenteret.

Helsedirektoratet har bede kommunane om å ivareta dei som vart direkte råka og andre ramma etter masseskytehendinga i Oslo 25. juni. Har du behov for samtale/oppfølging relatert til denne hendinga kan du få hjelp ved å ta kontakta Meistringssenteret.

Meistringssenteret held ope kvardagar frå kl 08 – 15 og kan kontaktast på telefon 905 35 897 eller ved oppmøte i Røyrvika 2, 1. etasje.