Omkøyringsvegar på Rosseland

Klikk på kartet for større versjon. Grunna anleggsarbeid vil Dronning Mauds gate vera stengt frå måndag 7. januar.

I samband med anleggsarbeid ved krysset Kong Håkons veg - Dronning Mauds gate, vert Dronning Mauds gate stengt.

Gåande og syklande må nytta gang og sykkelvegar merka raud stipla line på kartet. Omkøyringsveg for køyretøy er merka med blå stipla line på strekninga frå Hetlandsgata til Dronning Mauds gate.

Spørsmål om anleggsarbeidet kan rettast til byggeleiar Jan Sørheim på mob. 468 65 016.