Omkøyringsvegar på Rosseland

Klikk for stort bilete Frå 15. februar vert Dronning Mauds gate opna for trafikk frå Kong Haakons veg.

Deler av Kong Haakons veg vil framleis vera stengt. Omkøyringsveg frå Hetlandsgata til Eivindsholen er Kong Sverres gate - Kjeldevegen - Kong Haralds gate.

  • Gåande og syklande må nytta gang og sykkelvegar merka med raud stipla line på kartet
  • Omkøyringsveg for køyretøy er merka med blå stipla line på kartet

Spørsmål om pågåande anleggsarbeid kan rettast til byggeleiar Jan Sørheim på tlf. 468 65 016.