Ny undergang på Kåsen fører til omkøyring på FV44

Bildet viser gravearbeid på FV44 ved Kåsen - Klikk for stort bileteOmkøyringa blir ved Kverneland Bil på Kåsen Klepp kommune Skuleelevar skal få trygg skuleveg frå Tjøtta gard til Tu skule og idrettsanlegget på Kåsen. Arbeidet fører til at det blir omkjøring på FV44 i fire veker.

Det skal lagast ny fotgjengerundergang under FV44 ved forlengelsen av Lindevegen på Kåsen i Klepp kommune. Då vil alle som bur på byggefeltet Tjøtta gard og vestsida av fylkesvegen, kunne gå trygt til Tu skule og idrettsalegga på Kåsen. 

For å få dette til blir fylkesvegen stengt frå og med måndag 20. juni og fire veker framover. Det blir lokal omkjøyring på staden, med låg fartsgrense. 

Innbyggjarar blir oppmoda til å velje ein annan veg om det er mogleg. 

Heile anlegget skal så ferdig i september. Undergangen er eit rekkefølgjekrav for utbyggjar i gjeldande "Områderegulering Tjøtta B27 og B29" og Klepp kommune bidreg og til bygginga av denne skulevegen. 

Bildet viser kor omkøyringa kjem - Klikk for stort bileteBildet viser kor omkøyringa kjem Klepp kommune