No kan du gje innspel til områdeplan på Kvernaland

For at du skal kunne koma med dine innspel til planprogrammet for «Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland», har me både plankontor og informasjonsmøte på Kverneland i juni. 

Planprogrammet for «Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland» er nå ute på høyring.  

Planprogrammet skal fastsetja føringane og vegen vidare for utbygginga.  

At planprogrammet nå er ute på høyring betyr at du, som innbyggar i Time kommune, kan koma med dine innspel til forslaget, før det skal behandlast (fastsettast) av Utval for lokal utvikling i løpet av hausten. 

Plankontor

For å gje deg informasjon om planprogrammet, ta imot dine innspel og svara på spørsmål, har me opna eit plankontor på Frøyland skule.  

Plankontoret har ope kvar tysdag frå kl. 14:00 – 17:00 til og med 21. juni.  

Du finn kontoret i 2. etasje i administrasjonsbygget, i møterommet Stemmen.  

Informasjonsmøte

Me inviterer òg til eit ope informasjonsmøte om planprogrammet torsdag 9. juni kl. 19:00-20:30 i aulaen på Frøyland skule.  

Her vil me informera om utkast til planprogram, prosessen vidare, og svare på spørsmål. Du treng ikkje å melda deg på i forkant. 

Du finn planprogrammet og meir informasjon om prosjektet på nettsida vår ved å trykka på lenka nedanfor:  

Planprogram for «Områdeplan for området Orstad nord/Kalberg/Frøyland/Kvernaland»