Nå kjem Moderna-vaksinen til Jæren

Frå veke 34 (23. august) blir det tatt i bruk to vaksine-variantar.

Fram til nå har innbyggarane i Klepp, Time og Hå berre vorte vaksinerte med koronavaksinen frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Frå og med veke 34 vil kommunane også verta tildelte Moderna-vaksinen (Spikevax).

Mange som har fått Pfizer som 1. dose vil få Moderna som 2. dose. Det å kombinera vaksinar gir like god beskyttelse som å få begge dosane frå same produsent, og medfører heller ingen større risiko for alvorlege biverknader. Det å kombinera vaksinar frå ulike produsentar er noko ein har gjort i mange år for andre sjukdommar.

Folkehelseinstituttet understrekar at begge vaksine-alternativa er effektive, også mot Delta-varianten. Les meir om dette på nettsidene til FHI.

Me kan ikkje seia på førehand om du får Pfizer eller Moderna, og det er ikkje mogleg å velja. For å få fortgang i vaksineringa oppmodar me alle innbyggarar til å la seg vaksinera med den vaksinen ein får tilbod om, slik at me så raskt som mogleg får fullvaksinert alle over 18 år. 

Me oppfordrar alle til å framskunda tidspunkt for andre vaksinedose.