Middag til nye tidspunkt

Klikk for stort bileteKjøkkensjef Kirsten Pollestad fra Kleppheimen undervisar personalet på Bryneheimen. Astrid Moi Grødem Det er innført nye rutiner i måltidsrytmen på sjukeheimane og nokre av bukollektiva.

Middagen vert flytta frå dagtid kl.12.30  til kl. 16:00 på ettermiddagen. Det vil verta servert lunsj måltid i avdelingane på dagtid. Alle vil få fire hovudmåltid dagleg pluss melllommåltid. Dette er i tråd med nasjonale føringar. 

Time kommune har inngått vertskommunesamarbeid med Klepp kommune om matproduksjon og ernæring.

Frå juni måned vil  kjøkkenet på Kleppheimen overta levering av middag til institusjonene og to av bukollektiva (Sivdamsenteret og Kvernaland omsorgssenter).  Time kommune skal være pådrivar i ernæringsarbeid for personalet både  i Klepp og Time kommune