Me søker menn

Me søker menn til menn i helse 
Klikk for stort bilete 

Time kommune er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram der arbeidssøkande menn mellom 25 og 55 år får tilbod om eit komprimert og føreseieleg utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.

Nytt kull starter opp og me søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til å ta ei utfordring. Det vert gjennomført digitalt infomøte 9. februar kl. 12.00-13.00. Lenke til påmelding finn du her infomøte

På møtet vil det verta orientert om Menn i helse, utdanninga og mogleigheiter for jobb.  I etterkant av møtet vert det gjennomført intervju. Deretter vil eigna og motiverte kandidatar få tilbod om 12 vekers rettleia praksisperiode som helserekrutt på sjukeheim eller tilsvarande. Så følger sommarjobb og vidare utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.

Sjå meir på Menn i helses hjemmesider.