Kven bør få Byutviklingsprisen 2023?

Send inn ditt forslag innan 22. oktober.

Bryne fekk bystatus i 2001, og sidan 2003 har Time kommune i samarbeid med Bryne Næringsforening og Brynes Vel årleg delt ut ein eigen byutviklingspris.

Prisen er ei «påskjønning til enkeltpersonar eller firma som på ein spesiell måte har markert seg positivt i utviklinga av Bryne».

Juryen består av Kenneth Lia, dagleg leiar Bryne Næringsforening, Olav Hetland, styreleiar Brynes Vel og Trond Lie, kultursjef Time kommune.

Prisvinnaren blir heidra under den årlege Bykonferansen, som i år blir arrangert 9. november i Bryne kino, og vinnaren får eit kunstverk og diplom.

Kven meiner du bør få byutviklingsprisen i 2023? 

Send ditt forslag via denne lenken innan 22.10.2023.

Tidlegare mottakarar av Byutviklingsprisen:

2022 - Harald Gudmestad

2021 - Magnus Rommetveit

2020 - Ikkje delt ut

2019 - Brix Brygghus

2018 - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2017 - Mellombels Ølstove

2016 - Brynes Vel

2015 - Arnfinn Vigrestad

2014 - Bryne kro og hotell

2013 - Ikkje delt ut

2012 - Kjøkkenet

2011 - Hans Ree

2010 - Ståle G. Haaland

2009 - Lauritz Bellesen

2008 - Alf I. Haaland

2007 - Jærdagen

2006 - Ikkje delt ut

2005 - Forum Jæren

2004 - Gunn Nedrebø

2003 - Reier Carlsen