Koronavaksine til 12-15 åringar

Alle i aldersgruppa 12-15 år i Time får tilbod om koronavaksine i tråd med Folkehelseinstituttet sine føringar. 

Oppdatert 21. oktober 2021

Ved ønske om vaksine for barn/ungdom i denne aldersgruppa må føresette ta kontakt med helsestasjonen på e-post: liv.helga.lygren.austnaberg@time.kommune.no Hugs å oppgje namn og telefonnummer.

For at barnet skal få vaksine må begge føresette gje samtykke. 

Skjema for samtykke og eigenerklæring finn du her:
Samtykke

Meir informasjon om vaksinen finn du her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/barn-og-unge/#vaksinasjon-av-barn-og-unge