ⓘ Aktuell informasjon

Konfliktrådet treng fleire meklarar

Alle norske statsborgarar kan søka på meklarvervet. Det krevst inga formell utdanning, men du må vera over 18 år og ha plettfri vandel for å bli meklar i Konfliktrådet. 

Konfliktrådet er ei statleg teneste som tilbyr mekling som metode for å handtera konfliktar. Meklarane i Konfliktrådet legg til rette for møte mellom partane i ei konflikt. Det er gratis å bruka konfliktråd. 

Eit møte i konfliktrådet kan vera meklingsmøte, ungdomsstormøte, tilrettelagd møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.  

Hensikta er at partane gjennom dialog kan finna fram til gode løysningar enten det gjeld å gjera opp for konkrete lovbrot, eller retta opp igjen mellommenneskelege relasjonar. 

Meir informasjon om å vera meklar og søknadsskjema finn du på nettsida til Konfliktrådet.