Kommunestyremøte og ekstra formannskapsmøte 24. mars vert flytta

Klikk for stort bileteKommunestyremøte 24. mars vert inntil vidare flytta ei veke fram til 31. mars.

Det same gjeld det ekstra formannskapsmøtet som er varsla skulle leggast rett etter kommunestyremøte. Saklista vert avgrensa til å gjelda dei sakene som hastar.

Det vert arbeida ut frå at politiske møte etter påske går som normalt, men ting kan endra seg.

Møte og saksdokument