Klipp hekken til skulestart

Neste veke startar skulane opp att. Du kan vera med å gjera skulevegen til ungane så trygg som mogleg.

Du finn informasjon om reglar for frisikt m.m. i denne brosjyra.  (PDF, 978 kB)

Meld frå
Om du finn plassar andre stader som kunne vore fiksa på med tanke på trafikksikring, så ta kontakt med oss på dette skjemaet.