Invitasjon til seminar for deg som er pensjonist

teikning av glade pensjonister  - Klikk for stort bilete

Korleis kan ein sjølv ta grep for å leve eit godt liv ?
Tid:            8. juni 2023
Klokka:      10.00–14.00
Stad:           Storståvå

Program:
09.30 – 10.00  Morgonkaffi
10.00 – 10.10  Opning av dagen ved kommunalsjef Britt Ellinor Scott
10.10 – 10.40  Korleis kome i kontakt med kommunen når ein treng tenester?
                       Ved verksemdleiar i Helse og velferd. 

10.40 – 11.10  Kva type hjelpemiddel finnes til å kunne klare seg heime ved Eva Owen
11.10 – 11.40  Korleis ha eit godt pensjonisttilvære ved Åse Njå     

11.45 – 12.15  PAUSE m/enkel matservering

12.15 – 12.30  Kulturelt innslag
12.30 – 12.50  Kva tilbod har Time kommune for pensjonistar? ved Anita Morales Stokda
12.50 – 13.05  Syn og høyrsel ved Mildrid Espeland
13.05 – 13.25  Kartlegging ved mistanke om demenssjukdom ved demenskoordinator og                                                             ergoterapeut

13.25 - 13.55  Humor og helse ved Tordis Sandvik

13.55 - 14.00  Oppsummering og avslutning ved Britt Ellinor Scott

 

Praktisk informasjon og påmelding:
På grunn av enkel matservering ber me om at du melder deg på innan 30. mai på dette skjemaet.
Treng du hjelp til påmelding, ta kontakt på telefon  51 77 60 00.

Har du matallergiar må du opplysa oss om dette.