Influensavaksine 2022-2023

Det er tida for influensavaksine.  
 

Fastlegane vaksinerer dei som er i risikogruppene.  Folkehelseinstituttet har definert kven som er i risikogruppene. 
Apoteka gjev tilbod om influensavaksine til alle andre som ønsker å ta vaksinen. 

Meir informasjon om influensavaksinen finn de på Helsenorge sine nettsider