Influensavaksine 2021/2022 

Årets influensavaksine vert snart tilgjengeleg, og særleg personar i risikogrupper bør ta vaksinen. 

Nær 1,6 million av menneska i Noreg høyrer til i ei risikogruppe med auka risiko for alvorleg influensasjukdom. Helsegevinsten kan vera stor om desse vaksinerer seg.

- I år forventer vi en kraftigere influensasesong enn normalt. Dette henger sammen med en lavere immunitet i befolkningen på grunn fjorårets smitteverntiltak og begrenset spredning av sesonginfluensa. Det er derfor ekstra viktig at alle som befinner seg i en risikogruppe tar influensavaksinen, uttaler kommuneoverlege i Gjesdal, Hans Petter Torvik, på vegne av Time, Klepp, Hå og Gjesdal.

- Vi oppfordrer særlig helsepersonell som har pasientrettet arbeid til å ta vaksinen, sier Roman Benz, kommuneoverlege i Klepp. 

Kven bør ta vaksine 

Alle over 65 år bør ta vaksine kvart år. Også om du er kronisk sjuk, har alvorlig fedme eller er gravid bør du ta vaksine. 

Folkehelseinstituttet har på nettsidene sine definert kven som er i risikogrupper. Om du er usikker på om du er i ei risikogruppe, snakk med fastlegen din. 

Gratis vaksine for målgruppene 

Regjeringa har bestemt at influensavaksinen 2021/2022 vil vera gratis for målgruppene.

Tilgjengelegheit 

Levering av vaksine til Rogaland er planlagt å starta i veke 43. 

Korleis få influensavaksine 

  • Personar i risikogrupper skal venda seg til fastlegen sin. 
  • Helsepersonell vil i utgangspunktet få tilbod om vaksine gjennom arbeidsgjevaren sin.
  • Personar utanfor dei definerte målgruppene skal som hovudregel venda seg til apotek eller fastlege. 

Meir informasjon

Oppdatert informasjon om årets influensavaksine er tilgjengeleg på Folkehelseinstituttet sine nettsider