I dag har formannskapet behandla økonomiplan og budsjett

Klikk for stort bileteTilhøyrarar til formannskapsmøtet  Stor interesse for å følga saka i formannskapet i dag

Det er stor interesse og mange tilhøyrarar i dag når formannskapet har økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 til behandling. 

Du kan følgja møtet her