Heim til jul

Mange studentar i innland og utland er snart på veg heim til Jæren.

Klikk for stort bileteVelkommen heim på juleferie


Me minner om desse «heim-til-jul-reglane» som er gjeldande per 10.12.2020:

 1. Er du sjuk, i karantene eller isolasjon skal du ikkje reisa.

 2. Skal du heim frå utlandet?

Alle som kjem til Norge frå utlandet skal i hovudsak i karantene i 10 døgn etter ankomst frå eit land eller område som er rødt. Viss du kjem frå gule land/område i EØS/Schengen, har du ikkje karanteneplikt. Sjå kva for nokre land og område det gjeld på fhi.no. Du har heller ikkje karanteneplikt viss du har gjennomgått Covid-19 i løpet av dei siste seks månedane, og kan dokumentera dette.

 1. Kor skal innreisekarantenen gjennomførast?

Viss du er busett (registrert i folkeregisteret) eller eig bustad i Norge, kan du gjennomføra karantenen heime eller på ein eigna opphaldsstad. Dersom du ikkje er busett eller eig bustad i Norge, skal du gjennomføra karantenen på karantenehotell.

 1. Utanlandsstudentar treng ikkje å bu på karantenehotell.

 • Utanlandsstudentar, som før studia var busett i Norge, vil ofte fortsatt vera folkeregistret i Norge i studietida. Dei blir rekna for å vera busette i Norge og kan vera i karantene på ein eigna stad, for eksempel heime hjå foreldra. Dei treng ikkje bu på karantenehotell.
 • Norske studenter som studerer i eit anna nordisk land, kan og vera i karantene hjå for eksempel foreldra sine, sjølv om dei har registrert flytting frå Norge. Heller ikkje desse treng å bu på karantenehotell.
 1. Studentar må sjølvsagt følga dei generelle karantenereglane dei første ti dagane dei er i Norge.

Det tyder at du må unngå nærkontakt med familiemedlem og andre som du ikkje bur med til dagleg. Folkehelseinstituttet har meir informasjon.

 1. Du kan testa deg på flyplassen

Viss du kjem til Stavanger lufthavn Sola frå utlandet, kan du testa deg gratis. Følg skilta frå ankomsthallen.

 1. Skal du heim frå ein annan by eller stad i Norge?

Det er ikkje karanteneplikt på reiser i Norge, men kommunen oppmodar personar som kjem heim til Jæren frå Oslo, Bergen eller andre byar eller område med høge smittetal, om å vera spesielt forsiktig dei første ti dagane.

 • hald minst to meter avstand til personar i risikogruppa
 • følg råd om avstand og tal på nærkontaktar
 • hugs god handhygiene
 • ver merksam på eventuelle symptom
 • ha låg terskel for testing
 1. Viss du reiser heim med bil, er det lite smitterisiko.

Reiser du med fly eller kollektivtransport, må du følga dei smittevernreglane som gjeld.

 1. Treffa familie og vener?

Det nasjonale rådet som gjeld nå er at du ikkje bør ha fleire enn fem gjester, i tillegg til dei du bur med i private heimar. Det er viktig at du avgrenser kor mange du treff på ulike arenaer i tida før du reiser, og også medan du er heime. På regjeringens nettsider finner du julerådene.

 1. Hald deg oppdatert.

Reglane endrar seg ofte. Følg med på nettsidene til helsenorge eller på Time kommune sine korona-sider


Me ønsker deg ei god og trygg reise heimover.

Ta vare på kvarandre og ta hensyn.

God jul!