Gjenvinningsstasjonane på Sele og Forus er nå åpne

Endringar som følgje av situasjonen med koronavirus 

Klikk for stort bilete 

Gjenvinningsstasjonar

Gjenvinningsstasjonane på Sele og Forus er nå åpne (oppdatert 2.april). Meir informasjon om dette på IVAR si nettside.

Kurs i heimekompostering
Alle kurs i heimekompostering på Ullandhaug gård er avlyste. 

Venta med å melda endringar
På grunn av korona-situasjonen, oppmodar me innbyggarane om å venta  med å melda inn endring av abonnement, øydelagde avfallsdunkar og anna som kan vente. Avfallstenesta må prioritera innsamling av avfall og dei viktigaste og mest akutte oppgåvene i denne tida.

Me bed instendig om at det ikkje vert plassert laust avfall ved avfallsdunkane og ved miljøpunkta for glas- og metallemballasje.

Hentavfall.no (oppdatert 15. april)
Henting av grovavfall, hageavfall og farleg avfall fungerer som normalt. Bestilling skjer vis hentavfall.no