Generelt bålforbud

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikkje tillatt å tenna opp bål, grill, eingongsgrill og stormkjøkken i eller i nærheten av skog eller anna utmark.
Klikk for stort bilete

Rogaland brann- og redning har meir informasjon om dette:

Melding frå Rogaland brann- og redning

 

Time kommune har eiga forskrift som regulerer kva som er lov og ikkje når det gjeld open brenning og brenning av avfall i småovnar. Føremålet er å hindra forureining og sikra at ukontrollerte brannar ikkje oppstår.