Framskyving av dose 2

Framskyving av dose 2 for dei som har vaksinetidspunkt i veke 33 og 34 
 

FHI har nå gitt opning for at me kan framskunda tidspunkt for dose to for dei som har venta lengst.

Du som har tid for dose 2 i veke 33 eller 34 (den 18. august og 25. august) kan ta kontakt med oss på bestillingstelefon for vaksine tlfnr. 51 77 62 70 for å få flytta tidspunktet.  Alternative datoar for ny tid er 5. 6. eller 12. august.  Telefonen er tilgjengeleg kl. 09.00-15.00.
Det same gjeld for deg som har tid for dose 1 etter 12. august.