Foreldrebetaling ved stengte barnehagar og skular

Klikk for stort bileteViktig informasjon til alle som er råka av korona-stenging.


Dette gjeld all foreldrebetaling til barnehage, SFO og skulemåltid/kantineordning:

  1. Betal fakturaen du har fått tilsendt for mars månad som vanleg.
  2. Du skal få tilbakebetalt det du ikkje får nytta deg av på grunn av stengt skule/barnehage. Me kjem tilbake til tidspunkt.
  3. Me avventer situasjonen framover. Så lenge skular og barnehagar er stengt, vil me ikkje senda fleire fakturaer med foreldrebetaling.

NB: Gjeld både private og kommunale barnehagar.

Meir informasjon om koronaviruset