Festaften for dei frivillige

Gratulerer til Saniteten i Time kommune Synnøve Obrestad Skrettingland Mange frivillige har gjort ein kjempeinnsats i arbeidet med vaksinering i Time. 

Tysdag inviterte derfor Time kommune alle frivillige til festmiddag på Bryne kro og hotell for å takka for samarbeidet så langt.  
 
Ordføraren takka for innsatsen frå alle frivillige, og samtidig gratulerte Omsorgsgruppa i sanitetsforeningen i Time med innsatspokalen 2021. Omsorgsgruppa er eit samarbeid mellom Bryne, Lyefjell og Time sanitetsforening. Ordføraren takka Sanitetsforeningen i Time kommune med ein sjekk på 25 000 kroner.   
 
Middag, underhalding av Aaslands Bros og godt drøs rundt bordene gjorde kvelden til eit kjekt avbrekk i kvardagen.   
 
Igjen – takk for innsatsen.