BTI- Bedre tverrfagleg innsats

Måndag 9. desember signerte Rådmannen i Time kommune ei samarbeidskontrakt med KoRus Stavanger om å bli ein BTI kommune. 

Klikk for stort bilete Siri Kverneland  

BTI er ein samhandlingsmodell for tenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å retta opp svikt i samhandling mellom teenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. 

BTI-modellen eigner seg både som eit hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger, og systematiserer og beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.

I Time kommune skal det utarbeidast ein web-baset BTI-rettleiar som skal sikra best mogleg samhandling mellom dei ulike tenestene i kommunen.

Der er Jone Skjelbred og Helga M. Sigbjørnsen som er ansvarlege for utarbeiding og implementering av BTI modell for Time kommune.

Arbeidet starta i 2019, og målsettinga er å koma i gang med å implementera i verksemdene og blant brukarane frå haust 2020.

Klikk for stort bilete Siri Kverneland