Bli bøsseberar - hjelp barn ramma av krig og konflikt

Time kommune har behov for fleire som vil bidra som bøsseberar under TV-aksjonen sundag 22. oktober. 

“La barn leve i fred” er slagordet til årets TV-aksjonen, som i år går til Redd Barna og deira arbeid med å hjelpa barn som er ramma av krig og konflikt. 

Målet for årets aksjon er å gi over 100 000 barn moglegheita til å leike, læra og leva i fred. 

Pengane vil Redd Barna mellom anna bruka pengane til: 

  • å gi barn moglegheita til å gå på skolen
  • å hjelpa barn med å finna familien dei har kome bort frå
  • å støtta tidligare barnesoldatar
  • å trygga leikeområde der barn kan utfolda seg
  • å gi hjelp til å handtere vonde opplevingar

 

Les meir om: TV-aksjonen NRK Redd Barna

Anita Morales Stokdal med bøsse foran rådhuset - Klikk for stort bileteAnita Morales Stokdal håpar at mange i Time vil bidra

Koordinator for TV-aksjonen i Time, Anita Morales Stokdal, håper at fleire timebuar vil vera med som bøsseberarar, slik at flest mogleg av rutene vert dekka. 

Måndag 16. oktober var rundt 60 ruter ledige. 

– Eg håpar me får fyllt dei opp, sier Stokdal.

Ønsker du å bidra?

Ja, eg vil bli bøsseberar