Besøksdagar i barnehagane i Time kommune

Lurer du på kva barnehage du skal søka barnehageplass i ?  I veke 7 inviterer barnehagane til besøk for nye søkarar etter avtale med styrar. 

Barnehagane i Time kommune ønsker nye søkarar velkomne på besøk for å sjå barnehagen sine lokaler,  og for å få svar på spørsmål som ein måtte ha.  

Sjå lista under for informasjon om aktuell dag,  kontakt og påmelding i den einskilde barnehage.

BESØKSKVELDER I BARNEHAGER I TIME KOMMUNE (1) (DOCX, 15 kB)