Barnehageopptak for 2020 er gjennomført.

I år var det  281 søknadar om barnehageplass til nytt barnehageår.

Klikk for stort bilete 

Tilbod om plass er sendt ut elektronisk frå den enkelte barnehage.  Alle med rett til barnehageplass har fått tilbod om plass.
Hovudopptaket vert avslutta 31.mai, etter denne datoen gjeld reglar for løpande opptak. Det vil sei at den enkelte barnehage vil ta opp barn frå ventelista etterkvart som det vert ledige plassar.