Årets barnehageopptak er gjennomført

Alle som har søkt barnehage og som har lovfesta rett til barnehage vil få plass i barnehage i Time kommune

Barn hopper - Klikk for stort bilete Kristian Konstali

Mandag 20. mars vil føresette som har barn med lovfesta rett, få svar på kor dei har fått barnehageplass.

Lovfesta rett til barnehageplass i Time kommune:

  • de må søka innan 1. mars 
  • barnet må bu i Time kommune ved oppstart i barnehagen
  • barnet må fylla eitt år seinast innan utgangen av desember og eittåringer må ha oppstart i barnehage seinast 15.des, det året det vert søkt om barnehageplass