Årets barnehageopptak er gjennomført

Alle som har søkt barnehage og som har lovfesta rett til barnehage har nå fått tilbod om barnehageplass i Time kommune

Barn hopper - Klikk for stort bilete Kristian Konstali

Denne veka vart det sendt ut tilbod om barnehageplass til alle med lovfesta rett til barnehageplass.  Hovudopptaket varer til 31.mai, etter det vert supplerande opptak viss det vert ledige plassar gjennom barnehageåret.  Søkjarar utan lovfesta rett på plass vert sett på venteliste, og kan bli tildelt plass etter hovudopptaket om det fortsatt er ledige plassar. 

Lovfesta rett til barnehageplass i Time kommune:

  • de må søka innan 1. mars 
  • barnet må bu i Time kommune ved oppstart i barnehagen
  • barnet må fylla eitt år seinast innan utgangen av desember. 

 

  • Barn som vert eitt år i september, oktober og november må ha oppstart innan utgangen av den månaden dei fyller eitt år,  og for barn fødde i desember må oppstart vera seinast 15.desember.