Aktivitetsfremjande tiltak

Som følge av Covid-19 har Time kommune fått tildelt 8,5 millionar kroner i statleg tiltakspakke. 
Klikk for stort bilete 

Midlane i denne tiltakspakken skal brukast til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunale bygg og anlegg.  Hensikta med tiltakspakken er å stimulera til drift for bygg- og anleggssektoren samt at dette kan bidra til å redusera etterslep på vedlikehald i kommunane. 
Formannskapet vedtok i møtet tysdag 16. juni prioritering av tiltak som skal utførast som resultat av tiltakspakken.