2,8 millionar til næringslivet

Time kommune har mottatt 2,8 millionar kroner frå Kommunal og Moderniserings Departementet (KMD) i tilskotsmidlar til verksemder som er ramma av  koronapandemien. Etter ein søknadsprosess er det no klart kven som får tilskot.

Utvalet som står for tildelinga består av Petter Stabel (FrP), Jone Edland (AP), samt kommunedirektør Trygve Apeland, kommunalsjef Anne-Kristin Gangenes og fagleiar Innbyggarservice og kommunikasjon Odd Ivar Nese. Prinsipp for tildeling går fram av FSK sak 24/21.

KMD har sendt tilskotsbrev til kommunane, der føremålet med tildelinga er nærare omtalt. 

Time kommune har i tillegg til føringar frå KMD mellom anna lagt til grunn talet på tilsette og omsetning for tildelinga.

Verksemder som har fått tildeling:

 

Tildeling av koronamidler til næringslivet
Verksemd Tildeling
AVISHUSET BRYGGERI AS 110 000,-
BEDRE BURGER 3 AS 50 000,-
BEKKIS BAR AS 50 000,-
BRYNE KRO & HOTELL AS 130 000,-
BRYNE NÆRINGSFORENING 40 000,-
BRYNE.NO 20 000,-
BRYNEKLINIKKEN AS 100 000,-
DRIVHUSET BAGERI & GÅRDSUTSALG AS 80 000,-
EKTE MATGLEDE MED ARNE NESE 80 000,-
ELVIRA EFFECTS AS 80 000,-
EXTEK AS 80 000,-
FARSEKONGEN AS 20 000,-
FRISPARK KONGEN AS 20 000,-
HEMMELEG AS 110 000,-
HOTELL JÆREN AS 130 000,-
HØST & VÅR AS 80 000,-
IMBA AS 40 000,-
INFO VEST FORLAG AS 40 000,-
JÆRDAGEN/JÆRNÅTTÅ 80 000,-
JÆRKOKKEN AS 110 000,-
KAT AS 40 000,-
KULTURBANKEN BRYNE 100 000,-
LEKELANDET AS 110 000,-
LOS KORNELIUSSEN 20 000,-
MELLOMBELS AS 80 000,-
NAPOLEON AS 50 000,-
OPPLEV JÆREN 10 000,-
RANGLEROCK 60 000,-
SENTRUM BAR AS 80 000,-
SPESIALTAKST AS 60 000,-
THIME STATION AS 80 000,-
TRAVEL & EVENT AS 40 000,-
UNDHEIM OVERFLATE TEKNIKK AS 40 000,-


I tillegg er Bryne næringsforening tildelt kr 286 700,- som er øyremerka for å skapa aktivitet i Bryne sentrum som skal gje synergier for verksemder som har vore påverka av pandemien.

10 prosent av totalsummen Time kommune har motteke frå KMD er satt av til å dekka eventuelle klager som får medhald. Om det vert noko til overs frå potten som er sett av til klager vil dette beløpet også gå til Bryne næringsforening med same vilkår som nemd ovanfor.