Varsel om oppstart - Plan 0503.00 Detaljregulering for fv 505 Frøyland bru

Statens vegvesen har varsla oppstart av planarbeid for å utviding av brua, og fortau frå brua sørover til eksisterande fortau.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for betre trafikktryggleik og auka kapasitet på strekninga. 

 

Det blir arrangert ope informasjonsmøte onsdag 30.august 2017 kl. 19:00 på Kverneland samfunnshus, Gamle Åslandsveg 7.

 

Meir informasjon om planarbeidet finn du på heimesida til Statens vegvensen.

 

Du kan kome med merknad til planarbeidet fram til 8.september 2017.

 

Vedlegg:

Brev om varsel om oppstart (PDF, 745 kB)

Publisert av Hilde Tjemsland. Sist endra 14.07.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering