Varsel om oppstart - Plan 0475.00- Detaljregulering for bustad i Pastellvegen 1

Området skal regulerast til bustadformål. Plangrensen er sett i Biskop Hognestads gate i nord og nord vest, og eigedomsgrense i vest og sør.

 

Planområdet er i kommunedelplan for Bryne sentrum 2015 – 2026 vist som sentrumsformål andre typar bygg og anlegg.

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Samtidig vert det med dette varsla om det vert sett i gang forhandlingar om utbyggingsavtale for det aktuelle området etter Plan- og bygningsloven  §17. 

Det kan vera aktuelt å fremmje byggjesøknad/rammesøknad i samband med behandling av planforslaget, slik at varsling og høyring av reguleringsplan også gjeld for byggjesak, jamfør § 12 – 15 i Plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader skal sendast til Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til: thorbjorn.fuglestad@arkvest.no, med kopi til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Frist for merknader: 30.05.17

Vedlegg:

1. Varslingsbrev (PDF, 182 kB)

2. Kart (PDF, 289 kB)

Publisert av Ubbo Busboom. Sist endra 21.04.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering