Tilskotsordningar og utleige av lokale

Time kommune har eigne tilskotsordningar for lokale lag og organisasjonar. Me tilbyr også utleige av lokale til trening, arrangement og møter.

 

Søk om tilskot til din organisasjon

Time kommune gjev tilskot til lokale lag og organisasjonar ut frå gjeldande retningsliner for tilskot til kulturarbeid (PDF, 445 kB)


Søknadsfrist 1.mars:

 

Søknadsfrist heile året:

 

Tilskot for ekstra tilretteleggjing

 

Søknad om spelemidlar til idrettsanlegg og lokale kulturbygg

Følgjande fristar gjeld for lag og organisasjonar i Time kommune som vil melda inn tiltak/søkja om tilskot frå spelemidlane:

 • Melding om planar eller tiltak under planlegging: Må sendast til kommunen innan 15. august.
 • Søknad, med kostnadsoverslag og naudsynte vedlegg: Må sendast til kommunen innan 1. desember.
 • Mindre anlegg: For enkle, mindre tiltak i nærmiljøet, med kostnadsramme inntil kr 80.000, kan det søkjast om tilskot etter eit forenkla opplegg heile året (ingen søknadsfrist).

 

Utleige av lokale

 

Treningsanlegg og basseng

Søknad om treningstid for sesongen 2017-2018 . Søknadsfrist 1.mars

 • Leige av Brynehallen, Timehallen, Lyehallen, Vestlyhallen, symjehallen ved Bryne ungdomsskule og Sivdammen helsebasseng (dagtid og kveldstid)
 • Leige av gymsalane ved Rosseland skule, Bryne skule og Bryne ungdomsskule.

 

Lokale for møter og arrangement

Storstova 
Bryne Mølle

Fotland bygdemølle

1900-huset (PDF, 62 kB)
Lyefjell fritidssenter (PDF, 66 kB)

Velferdssenteret i Sivdamsenteret

 


Leige av Bryne torg:
Retningsliner for bruk (PDF, 11 kB) - Bryne torg
Nøklar til straumskap (PDF, 39 kB) - Bryne torg

Publisert av Ingve Lende. Ansvarleg Stian Langeland. Sist endra 17.03.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering