Koordinerande Eining (KE)

Koordinerande eining i Time kommune

samordnar tenester på tvers av kommunalområda, for brukarar som har to eller fleire tenester fra kommunen.

 Koordinerande eining:

 • skal ha oversikt over tenester som eksisterer i Time kommune
 • formidle  kontakt med dei som er aktuelle for deg
 • er ein stad å vende seg til for deg som mottar tenester, tenesteytarar og samarbeidspartnarar
 • sikre at dei ulike tenestane du får fungerer saman
 • at du får vera med å bestemma kva som er det beste for deg

 

Kven kan dette vera aktuelt for personar:

 • som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungera i dagleglivet
 • som treng hjelp frå fleire tenesteområde for å kunne fungera optimalt
 • som har gradvis fall i funksjonsevne over lengre tid
 • med medfødt funksjonssvikt
 • med fysiske, psykiske eller sosiale vansker
 • som treng hjelp til å planleggja/meistra nye situasjonar i livet
   

Koordinator og individuell plan:

Er du eller ein av dine nærmaste i ein situasjon der du har behov for langvarige og koordinerte tenester kan du ha rett til å få utarbeidd ein individuell plan.

Dersom du har eit behov for koordinering av tenester men ikkje har behov for ein individuell plan, kan du få oppretta ein koordinator av kommunen.

Vil du ha meir informasjon,

ta kontakt med Koordinerande eining
 

Tlf. : 46898428
 

Epost: Lise.Eskeland@time.kommune.no

 

 

 

 


  

Publisert av Eva Tone Fosse. Ansvarleg Anlaug Ringvold Mesfin. Sist endra 03.06.2016
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering