Oppstart av planarbeid, samt høyring og offentleg ettersyn av planprogram for kommuneplan Time kommune - Arealdelen 2018-2030

Etter plan- og bygningslova §11-12 gjer Time kommune med dette melding om at arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin arealdel vert sett i gong. I medhald av lovens §11-13 har formannskapet i møte den 25.04.2017 vedtatt å leggja forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

 

 

 

Har du spørsmål om arbeidet med kommuneplanen kan du ta kontakt med rådgivar Yvonne van Bentum, 51 77 61 15/468 48 305 eller via epost: yvonne.van.bentum@time.kommune.no.

Planforslaget og utfyllande informasjon finn de og på servicetorget i Time rådhus.

Eventuelle merknader kan sendast til Time kommune, Pb. 38, 4349 Bryne, eller via Elektronisk sjølvbetjening.

Frist for uttale: 23.06.2017.

 

Det skal arrangerast følgjande folkemøte:

Lye:                15. mai, kl. 19-21. Sted: Klubbhuset til Lye idrettslag

Undheim:        08. juni, kl. 19-21. Sted: Undheim samfunnshus

Kvernaland:    13. juni, kl. 19-21. Sted:  Kvernaland samfunnshus

 

Saksdokumenter:

1. Planprogram (PDF, 3 MB)

2. Saksframlegg (PDF, 74 kB)

3. Høyringsbrev (PDF, 93 kB)

 

 

Vedlegg:

Kommuneplan - Samfunnsdel 2015 - 2027 og Arealdel 2011-2022

Bybandet sør - Oversiktskart Time kommune (PDF, 26 MB)

Kommunedelplan for Frøyland/Kvernaland 2008-2019

 

Sjå og andre relevante planar her.

Publisert av Ubbo Busboom. Ansvarleg Yvonne van Bentum. Sist endra 03.05.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering