Rådmann Brit Nilsson Edland

Slik kjem du i kontakt med rådmannen:

Telefon: 51 77 60 00
Mobiltelefon: 48 12 16 55
Telefaks: 51 48 15 00
E-post

Besøksadresse:
Time rådhus,  Arne Garborgsveg 30, Bryne
Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 

LEDIG STILLING som rådmann:


Time kommune er ein kommune i sterk utvikling og vekst, og søkjer ein trygg og framtidsretta rådmann som vil vera ein pådrivar i vidareutviklinga av kommunen. 


Søknad med CV sendes via Visindi innan 15.08.17
 

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov rammer fastsett av kommunestyret.
Rådmann Brit Nilsson Edland - Klikk for stort bilete Ingeborg Skrudland Rådmannen sine oppgåver og myndighet er fastsett i kommunelova § 23.

Rådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd, og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Ansvarleg Brit Nilsson Edland. Sist endra 14.07.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering