Godkjente planar - 0457.00 og Plan 0495.00

Time kommune godkjente i kommunestyremøte 20.06.2017 plan 0457.00 - detaljregulering for bustader nord for Bruavegen langs Undheimsåna, Undheim og plan 0495.00 - detaljregulering for bustader aust for Undheim kapell, Undheim

 

Planane opnar for offentleg turveg langs elva, bustadblokker samt nokre rekkehus. Det skal vere ein avkjørsel frå Bruavegen til den nye busetnaden.Vedtaka kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova. Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller du kan klaga på kommunens heimeside under "Elektroniske skjema". Du må klage innan 3 veker frå mandag, 03.07.2017. Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

 

Klagefrist: 24.07.2017

 

 

Vedlegg: Plan 0457.00

1. Saksframstilling (PDF, 21 MB)

2. Plankart (PDF, 358 kB)

3. Føresegner (PDF, 133 kB)

 

 

Vedlegg: Plan 0495.00

1. Saksframstilling (PDF, 7 MB)

2. Plankart (PDF, 327 kB)

3. Føresegner (PDF, 35 kB)

Publisert av Hiba Saeed Idris. Ansvarleg Wibecke Natås. Sist endra 11.07.2017
Fann du det du leita etter?
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, 4344 Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
 • Organisasjonsnr.: 859 223 672
   
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
Login for redigering Login for redigering